duminică, 31 decembrie 2017

Arhanghelul Orifiel

Orifiel este unul dintre cei mai importanţi îngeri ai tradiţiei esoterice, considerat arhanghel de mulţi dintre specialiştii angelologiei. Este asociat Sferei lui Saturn şi influenţei acestei planete. În kabbală este asociat sefirei Binah, care întrupează cel mai bine calităţile saturniene. Prima menţiune a acestui arhanghel aparţine papei Grigore I, al cărui pontificat a durat între anii 590-604. El îl pune pe Oriphiel în lista celor şapte arhangheli principali, alături de Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Simiel (Samael) şi Zachariel. Orifiel apare deasemenea şi în celebra carte de magie a lui Honorius din Teba, ca fiind al doilea înger saturnian după Zapkiel, un alt nume al arhanghelului Tzafkiel. 

O carte de magie medievală spune că Orifiel este cel mai aproape de căminul lui Dumnezeu, şi este stăpânul ştiinţelor divine. El guvernează teologia, metafizica, scrisul , religia, profeţia şi astrologia. Putem să înţelegem de aici că datorită naturii sale saturniene, Orifiel este un înger al Karmei, unul dintre marii Directori ai Destinelor umane. Este stăpânul informaţiilor privitoare la trecut, prezent şi viitor, adică unul dintre spiritele care administrează Arhivele Akashice. Puterea asupra profeţiei, viitorului şi astrologiei vine tocmai din guvernarea sa asupra destinului, informaţiei şi cunoaşterii, una dintre caracteristicile sefirei Binah. 

Orifiel este un arhanghel al informaţiilor profunde, care pot schimba destinul unui om sau unei naţiuni. De cele mai multe ori, nu există profeţie sau prevestire a unor evenimente viitoare fără ca acest savant celest să fi autorizat-o. Este unul dintre păzitorii cei mai de seamă ai cunoaşterii pe planeta noastră, şi în sistemul solar. 

Putem cere ajutorul său şi inspiraţia sa în momentele majore de cumpănă ale vieţii, prin intermediul următoarei rugăciuni sacre: 

“Prin numele lui Dumnezeu Cel Atotştiitor şi Atotputernic, Yod-He-Vav-He, te chem Orifiel, arhanghel al minţii divine şi al destinului, pentru a mă ajuta în acest ceas în care am nevoie de călăuzire, înţelegere şi chibzuinţă, Aici şi Acum. Amin!”

Sursa: http://asterionmage.blogspot.ro/2011/03/arhanghelul-orifiel.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu